Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek, 2. 11. 2023, se naše první třída proměnila ve třídu plnou strašidel. Celým dnem nás provázelo téma Dušičky, samozřejmě došlo i na Halloween. Povídali jsme si o významu těchto svátků, plnili různé strašidelné úkoly, počítali s netopýry, hledali první písmena strašidelných slov a užili jsme si spoustu legrace.
Za I. třídu
Mgr. Lenka Dušková