Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Na začátku školního roku jsme do školky přivítali 13 nových dětí. Děti si zvykaly ve třídách na nové kamarády i na paní učitelky. V polovině měsíce k nám přijelo divadlo Divoloď s netradičním divadelním provedením pohádky Dlouhý, Široký a Bystrozraký. Divadelní představení navštívili i naši kamarádi z 1. a 2. třídy ZŠ, děti si také společně pohrály na školní zahradě.

Na konci měsíce září připravil pro děti přednášku policejní psovod Petr Pořádek ze Skupiny základních kynologických činností České Budějovice se svým služebním psem Miníkem. Společně dětem předvedli, jaké úkoly pes ve službě plní, jak se cvičí a v neposlední řadě také, jak se ke psům mají děti chovat.
Během měsíce září zahájila paní učitelka Blehová v předškolní třídě projekt Čtecí strom. Děti budou během celého roku pravidelně navštěvovat místní knihovnu, půjčovat si knihy a číst je. Ze vzpomínek na tyto knihy poté společně vytvoří čtecí strom v naší MŠ.
Mgr. Jana Vondráčková