Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Základní škola v Horní Stropnici se letos poprvé zapojila do projektu Příběhy našich sousedů. Jedná se o vzdělávací projekt neziskové organizace Post Bellum, která se snaží zaznamenávat a uchovávat příběhy a vzpomínky našich pamětníků.

Cílem projektu je seznámit nejen děti, ale i širokou veřejnost s historií 20. století, podpořit spolupráci dětí se staršími generacemi, umožnit žákům práci s moderními technologiemi, dát možnost vyzkoušet si roli televizního nebo rozhlasového dokumentaristy.
Projekt je financován nejen organizací Post Bellum, ale významnou sumou přispěla i obec Horní Stropnice, která jej podpořila částkou 27 990 KČ.
Do projektu se příhlásilo pět žákyň osmého ročníku (Lucie Kubíčková, Tereza Blehová, Michaela Maršálková, Eliška Reháková a Elena Vejčíková), které následně pracovaly pod vedením paní učitelky Mgr. Jany Jarkovské a regionální koordinátorky Martiny Novákové. Společně absolvovaly několik úvodních workshopů, které byly zaměřeny na to, jak oslovit pamětníka a jak s ním následně vést a natáčet rozhovor. Další možná nejtěžší fází bylo vhodného pamětníka najít a oslovit. Dívky však měly obrovské štěstí, protože se jim podařilo pro projekt získat pamětnici paní Šonkouvou, která má opravdu hodně na co vzpomínat.
Žákyně s paní Šonkovou následovně natočili rozhovor, ten zpracovaly formou animace, sesbíraly potřebné informace, fotografie i materiály. Nakonec si připravili výstup pro závěrečnou prezentaci, na níž se sešli nejen účastníci dalších škol, ale i pamětníci, zástupci školy i jednotlivých obcí a měst.
Projekt byl primárně koncipován jako soutěžní. Nejlepší příspěvky by měly být uvedeny v Českém rozhlase nebo regionální televizi. Letošního kola se v našem regionu zúčastnilo celkem sedm školních týmů. Kromě Horní Stropnice mezi ně patří základní školy z Nových Hradů, Trhových Svinů, Českých Velenic, obě základní školy z Kaplice a střední škola v Českých Velenicích.
Prezentace se všem týmům velice povedly, každá byla jiná, svým zpracováním originální. Žáci dostali za svou práci drobnou odměnu. Za největší přínos však považuji zkušenost.
Pokud by vás tyto příběhy zajímaly, budou k vidění na stránkách projektu pribehynasichsousedu.cz.

Naše pamětnice, paní Šonková, se prezentace zúčastnila a byla nadšená. Z domova pro seniory na Dobré Vodě nám přišlo poděkování:
Vážená paní magistro,
chtěli bychom Vám a dětem moc poděkovat za zpracování životního příběhu paní Šonkové do projektu "Příběhy našich sousedů". Paní Šonková byla ze závěrečné prezentace v Kaplici přímo nadšená a děkuje Vám za to, že jste jí to umožnili, již samotná jízda taxíkem byl pro ni zážitek.
S pozdravem
Bc. Strachotová Marie
sociální pracovnice