Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 3.11. se konala "Dušičková párty" čtvrtého ročníku. Stejně tak jako minulý rok si žáci vydlabali dýně, tentokrát zvládli i pomalovat kamínky. Po této vyčerpávající práci doplnili energii přinesenými dobrotami, zatančili si a zazpívali a ke konci akce šli na lampionový průvod po obci. Po cestě zanechali malované kamínky občanům Stropnice pro radost. Akce se opět vydařila, bylo plno smíchu a zábavy. Michaela Lišková