Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 20.12.2022 jsme uspořádali ve sportovní hale v Horní Stropnici turnaj ve vybíjené pro žáky druhého stupně. Hoši se utkali ve třech týmech. Učitelský sbor žen vyzval děvčata, a tak se bojovalo ve čtyřech skupinách. Fotografie po otevření článku.


Celé dopoledne bylo velmi napínavé, jelikož dívky bojovaly ze všech sil a paní učitelky se nechtěly nechat zahanbit. Na prvním místě tedy skončila děvčata devátého ročníku a učitelský sbor bral medaili stříbrnou. Žákyně osmého ročníku skončily třetí.
Hoši hráli ve smíšených týmech. Z důvodu absence žáků nebylo možné vytvořit družstva po jednotlivých třídách. I tak byl celý zápas velmi vydařený.
Pan učitel Zbyněk Drbout v roli rozhodčího byl spravedlivý a celé dopoledne řádně bděl nad každou hrou.
V Horní Stropnici dne 21. 12. 2022

Mgr. Ladislava Ondřichová
hlavní organizátor