Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Dne 22. 11. 2022 navštívili předškoláci naší mateřské školy společně s dětmi partnerské mateřinky z Harbachu Fakultu rybářství a ochrany vod v Nových Hradech. Hned po příjezdu se naši partneři odebrali do prostor laboratoří, kde pro ně byl již připraven program. Naši chlapci a děvčata byli pozváni na prohlídku do Zámku. Pan profesor Štys nás provedl pokoji, z nichž nejvíce malé návštěvníky zaujal salon, který obývala hraběnka a ložnice, kde spávala.


Následovala společná svačina, u které dětem byla promítána pohádka „O krtečkovi.“ Poté se Stropnické a Harbašské děti přesídlily do 220 let starého zrenovovaného divadélka. Na podiu malí žáčci předvedli pohybové hry se zpěvem. Následovalo fotografování a předávání dárečků. Obě třídy mateřských škol se v dopoledním programu vyměnily. Naši žáci také navštívili pavilon s laboratořemi v Ústavu komplexních systémů. Po malých skupinkách děti pozorovaly raka, ryby, želvičky a v akváriích malé rybičky. Nahlédly také do laboratoře, kde shlédly činnost 3D tiskárny a odnesly si malý dárek v podobě barevné kostičky vymodelované touto tiskárnou. Hodně zajímavou atrakcí bylo pozorování v mikroskopu. Malí badatelé sledovali mušličky na kamínku, plástev, broučkova křídla, nožičky a mech. Dech beroucí bylo sledování vlastního nehtu na prstíku pod zvětšující lupou.
Finanční náklady na toto setkání bylo hrazeno z projektu EduSTEM ATCZ220. Děkuji panu profesorovi RNDr. Daliboru Štysovi, CSc. za velmi dobrou spolupráci. Celým dopolednem vládla příjemná atmosféra, strávený čas při prohlídce Zámku a v laboratořích byl naplněn novými poznatky a zážitky. Proto poděkování náleží také všem jeho kolegům, kteří se malým badatelům věnovali a trpělivě vysvětlovali a odpovídali na všetečné otázky.

Magda Mikšovská