Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 20. 10. 2022 jely děti ze tříd Opiček a Soviček na exkurzi do Jihočeského zemědělského muzea v Netěchovicích. Zde pro ně byl připraven interaktivní program na téma obilí. Děti se dozvěděly, co vše museli dříve lidé udělat, aby si mohli upéct chleba. Seznámily se s pojmy jako kosa, srp, cep, mlýn, atd. Mohly si vyzkoušet mlátit obilí, foukat slupky, či mlít mouku.

Nakonec se jednotlivé druhy obilí učily od sebe rozeznat, pojmenovat je a přiřazovaly k nim výrobky, se kterými se běžně v životě setkáváme. Program byl zakončen výrobou a pečením starodávných placek. Celý tento výlet byl pro děti hrazen v rámci projektu EduSTEM – Education in Science, Technology, Engineering and Mathematics, ATCZ220.

Mgr. Jana Vondráčková