Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 24. února 2023 jsem navštívila se žáky II. třídy Základní školy Horní Stropnice místo nemocné paní třídní učitelky Komunitní centrum v Nových Hradech. Děti měly sbalené batůžky se svačinou, pitím a šátkem na zakrytí očí a po první vyučovací hodině jsme vyjeli linkovým autobusem do Nových Hradů.

V Komunitním centru nás přivítala ochotná paní Sovová, která měla pro děti připravený program Muzikoterapie. Nejdříve si děti daly svačinu, pohrály si s dřevěnými skládačkami a prozkoumaly prostory centra. Po svačině jsme se přesunuly do další místnosti, kde na nás čekaly ukryté hudební nástroje. Celý program se nesl ve velice klidném duchu. Pro nás zcela nové hudební nástroje a jejich tajemné zvuky nám vytvořily krásný zážitek. Děti si mohly na všechny nástroje zkusit zahrát.

Ve druhé části programu byli žáci rozděleni do dvou skupin. Každá skupina měla zkusit společně zahrát nějakou melodii. Jedna skupina začala s barevnými trubkami Boomwhackers, na které se dá hrát např. klepáním trubky o podlahu nebo o nohu hráče. Každá barva trubky představuje určitý tón. Druhá skupina začala s hudební kuličkovou dráhou, které se říká Xyloba. Xyloba je hudební stavebnice a řadí se mezi Montessori pomůcky. Obsahuje zvukové destičky, které po nárazu kuličky vydávají různé zvuky. Pak se skupiny samozřejmě vyměnily. Obě skupiny byly moc šikovné a podařilo se jim zahrát pěkné melodie. Ve zbytku času si děti pohrály na zahradě centra.
V pravé poledne jsme vyrazili zpět linkovým autobusem z Nových Hradů. Příjemně strávené dopoledne jsme si všichni užili.

Mgr. Jana Rosecká
zástupce ředitele školy