Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Během pěti dnů jsme žáky seznámili se základy běžeckého lyžování. Probrali jsme běžecké techniky klasické jako je běh střídavý a běh soupaž, naučili jsme žáky vstávat po pádu a ukázali jim krásu tohoto sportu v zimní krajině. Pokročilejší žáci si vyzkoušeli i techniku bruslení.
Závěrečný den si žáci zazávodili ve dvou disciplínách: vytrvalostním závodě (celý jeden zhruba kilometrový okruh) a časovce (úsek dlouhý cca 200 m, který žáci absolvovali na měřený čas). Poté jsme se věnovali různým technikám zdolávání svahu směrem dolů.


Vzhledem k nově nabytým zkušenostem a zážitkům a díky velmi vydařenému počasí, dobrým sněhovým podmínkám, a také odhodlanosti a elánu našich žáků hodnotím kurz jako velmi vydařený a přínosný.

Mgr. Naděžda Matlas Smirnovová, vedoucí LVK
14. 2. 2023