Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek 16.2.2023 v dopoledních hodinách k nám do mateřské školky přijelo divadlo Gustav se svými loutkami. Divadelní představení zhlédli jak děti z MŠ, tak i žáci 1. a 2. třídy základní školy. Pohádka s názvem Kašpárek v dračí jeskyni se dětem velmi líbila. Přestože v pohádce vystupovaly loutky hrůzostrašného čaroděje a hrozivého draka, děti se nebály.

Naopak pozorně naslouchaly příběhu, kterým provázel kašpárek s veselou písničkou a kde udatný a pravdomluvný princ zvítězily nad zlým a lstivým čarodějem a odměnou mu tak byla princezna a půl království k tomu. Po ukončení představení si všechny děti mohly prohlédnout z blízka nejen loutky, ale také kulisy a vybavení. Děti se shodly, že nejhezčí loutkou byl drak a zajímalo též ukulele, se kterým se někteří setkaly poprvé.

Markéta Szitka