Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Protože se v naší obci blížilo masopustní veselí, přišel ve středu 8. 2. 2023 pan Šafránek k nám do školky tuto tradici přiblížit. Dětem přinesl na ukázku spoustu věcí, které jsou s masopustem spojené. Seznámil je s tradičními obleky, maskami a řekl jim, jaký to vše má při masopustu symbol.

Na závěr si děti mohly vyzkoušet klobouky a další věci, které koledníci a masky nosí tradičně na sobě, či u sebe. Děti si také zkusily masopustí kolečko.

Mgr. Jana Vondráčková