Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Ve čtvrtek 3. 11. 2022 proběhlo v odpoledních hodinách v budově Mateřské školy Horní Stropnice školení pracovníků mateřské a základní školy v oblasti první pomoci. Paní lektorka Radka Krygarová velmi zajímavou formou seznámila účastníky s problematikou první pomoci u mládeže. Účastníci si vyzkoušeli zásady resuscitace dětí a mladistvých. Dále společně sestavovali správný postup při modelových diagnostikách např. zástava dechu nebo epileptický záchvat.

Školení bylo velmi poučné. Domnívám se, že takovouto průpravou by měl projít každý člověk, neboť vědět, co mám v danou chvíli udělat, znamená, být připraven.

Mgr. Zbyněk Drbout