Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

V pátek 23. 9. 2022 přijelo do naší školky Divadlo Z Bedny. Pro děti z MŠ a pro žáky 1. a 2. třídy zahrál pan Pohoda s paní herečkou Soňou divadelní představení "Kocour v botách". Všichni se z netradičního příběhu ponaučili, že krást se nevyplácí a že dobré skutky se v životě vyplácejí.                       Mgr. Jana Vondráčková