Děti z Harbachu v Horní Stropnici
T-Mobile Olympijský školní běh
Děti z mateřské školy na exkurzi u SDH

Dne 6. října 2017 se všechny děti vypravily za větrného počasí na návštěvu do místní požární zbrojnice. Sbor dobrovolných hasičů sídlí nedaleko naší školky. Nejdříve jsme se seskupili uvnitř zbrojnice okolo Filipa a Michala Kusákových, kteří nám vyprávěli, čím vším se dobrovolní hasiči zabývají. Ukázali nám, kde mají umístěné pracovní kombinézy, jak funguje dýchací přístroj a kdy se používá.

Bruslení v Budvar aréně
MŠ v Bedřichově
Burza škol
Centrum ekologické a globální výchovy Cassiopea
Zvoneček
Mikulášská nadílka
Den Země

Rožmitál na Šumavě – Jistebník 6.9. – 9.9. 2022
Žáci 4. ročníku naší základní školy se zúčastnili environmentálního vyučování v přírodě - v obci Jistebník.
V dopoledních hodinách se zapojili do práce na ovčí farmě, kde si vyzkoušeli dovednosti a péči o hospodářská zvířata. Odpoledne pak žáci chodili do lesů, k potokům a k rybníku, kde probíhaly další výukové programy pod vedením Mgr. Ladislavy Ondřichové. V podvečer děti navštěvovaly hřiště. Nechyběla ani stezka odvahy.               Fotografie po otevření článku.

V realizačním týmu se osvědčila paní Jaroslava Dekretová, kterou všichni znají ze školy, nejen jako uklízečku, ale i jako skvělou kuchařku. Všichni jsme se výborně sladili a doplňovali.
Dětem se pobyt v přírodě velmi líbil a těší se na příští rok. Z této povedené akce vznikla fotokniha, kterou mají zúčastnění k dispozici.
Mgr. Ladislava Ondřichová
třídní učitelka IV. třídy