Dne 29. 5. 2018 odjeli předškoláci autobusem do Harbachu. Byl naplánován společný výlet s tamními dětmi do motorického parku v Hirschenwies.
Předchozí den u nás hodně pršelo, a tak jsme měli my dospělí největší obavu, jak to bude vypadat v lese. Po příjezdu na místo jsme uložili všechny potřebné malé i velké tašky na lavičky. Paní učitelky si ujasnily, jak bude probíhat návštěva v parku. Vedla nás kolegyně z partnerské mateřské školy.


Pomalu jsme se vydali prozkoumávat atrakce mezi stromy. Ze začátku jsme postupovali společně. V zástupu jsme našlapovali na různě široké a vysoké dřevěné schůdky. Někdo chodil sám, ale zejména mladším dětem pomáhaly paní učitelky. Záhy se utvořily různě velké skupinky dětí. Některé postupovaly svižněji, jiné pomalu. Dětem se nejvíce líbila houpačka se silným lanem a svisle zavěšenými provazy, kterou děti stojící na laně rozhoupávaly. Chlapci a děvčata se k ní několikrát vraceli a dohadovali se, kdo nastoupí a bude se houpat. Na okružní trase v lese na nás čekalo hodně nejrůznějších lákadel. Ovšem metr vysokým kládám, které byly kluzké, jsme se raději vyhnuli. Zajímavé bylo mraveniště vytvořené z provázků, bludiště mezi keři, boxovací pytel zavěšený na stromě, dráha z provazů pro chodce s přidržováním se dřevěného madla. Po cestě jsme několikrát nastoupili na prkenné plochy, kde jsme udržovali rovnováhu.
Po zvládnutí většího počtu naplánovaných překážek jsme se nasvačili. Některé děti poposedávaly a jiné odcházely opět mezi stromy objevovat něco dalšího. Později nás přišla pozdravit paní starostka Harbachu. Rakouské děti jí zpívaly česky a my zazpívali oblíbené písničky němeky.
Na přítomných nebyla vidět únava, někteří neustále chodili sem a tam, naskakovali na lana a prolézali průlezkami vedle na louce. Děti obou školek byly promíchané, spokojené a nadšené.
Při rozloučení byla domluvena návštěva harbašské mateřské školy u nás.

Magda Mikšovská