Ve středu 21. února 2018 se na základní škole v Horní Stropnici uskutečnilo první kolo zájmové umělecké soutěže Zvonek z Novohradských hor, a to ve zpěvu. Soutěžilo celkem 19 dětí od první, až po devátou třídu. Soutěž byla rozdělena do šesti kategorií podle věku účinkujících. Každý soutěžící si připravil dvě lidové písně.

Výkony zpěváku posuzovala tříčlenná odborná porota. V porotě zasedla Mgr. Hana Kudrnová, učitelka základní umělecké školy, Mgr. Martin Měchura a slečna Tereza Gondeková, která je absolventkou naší školy a zároveň výbornou zpěvačkou. Všichni účinkující předvedli velmi dobré výkony. Zpěváci, umístění na prvních dvou místech v každé kategorii, kromě nulté (I. třída), postupují do dalšího kola. Další tentokrát už oblastní kolo proběhne 21. 3. 2018 taktéž v naší škole.
Velký dík patří všem zúčastněným žákům, všem učitelům, kteří připravovali své svěřence a i ostatním, kteří se podíleli na průběhu soutěže. Děkuji také Obci Horní Stropnice za peněžitý dar na zakoupení cen do soutěže.

Mgr. Jana Rosecká

Výsledky zde.