V pondělí 4. prosince 2017 začali žáci pátého, sedmého, osmého a devátého ročníku adventní čas výletem do Lince, hlavního města Dolního Rakouska.
Než jsme dosáhli našeho cíle a mohli si projít adventní Linec, udělali jsme si po cestě několik zastávek, aby si žáci udělali obrázek, jaké zajímavosti mohou najít na druhé straně hranice.

Nejprve jsme se prošli malým malebným městečkem Freistadt, které je unikátní svými zachovalými hradbami. Další naší zastávkou byl kostel v Kefermarktu, kde jsme mohli obdivovat dřevěný vyřezávaný oltář, který patří mezi vrcholná díla gotiky v německy mluvících zemích.
V Linci jsme si nejprve udělali krátkou zastávku na vrchu Pöstlingberg, abychom si z místní vyhlídky mohli nejprve prohlédnout celé město. Počasí nám ale nepřálo, a tak jsme navštívili zdejší poutní kostel a prohlédli si konečnou stanici místí pamětihodnosti Pöstlingbergbahn, adhezní dráhy s největším sklonem na světě (sklon 10,5 %), vystavěné roku 1898.
Poté jsme sjeli do samotného centra. Po zhlédnutí nejdůležitějších pamětihodností města – radnice, Hlavního náměstí (Hauptplatz) se sloupem Nejsvětější trojice, zámku (sídlem císaře Friedricha III.), Mozartova domu, Landeshausu a největšího kostela Rakouska, Mariendomu, jsme pomalu došli do zahrady Volksgarten. Zde se konal jeden z mnoha lineckých adventních trhů. Tady mohli žáci využít třičtvrtěhodinového rozchodu k tomu, aby vyzkoušeli své jazykové schopnosti a objednali si čaj pro zahřátí. Před rozchodem dostali žáci malý úkol, měli si projít místní pohádkovou stezku s několika stanovišti (vitrínami s pohybujícími se loutkami, které vždy znázorňovaly nejtypičtější scény nejznámějších pohádek bratří Grimmových) a do připravené mapy napsat jejich české názvy.
Z parku jsme se pak poměrně svižným tempem vydali zpět k autobusu. Všichni jsme uvítali jeho teplé a suché prostory, protože po celou dobu nám hustě sněžilo.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat našemu panu řidiči, který nás bezpečně dovezl domu i přes nepříznivé povětrnostní podmínky, které po celou cestu panovaly, a našemu průvodci panu Vladimíru Hokrovi, který nás po celý den zásoboval zajímavými informacemi.

Jitka Hokrová