Ve středu 12. 4. 2017 jsme si (účastníci Virtuální Univerzity třetího věku) vyslechli před virtuální přednáškou (přednáška vysílaná pomocí internetu) kurzu Dějiny oděvní kultury III informaci o inovativním způsobu poznávání rostlin.

Učitelka přírodopisu paní Mgr. Helena Balášová nás seznámila s mezinárodním pro-jektem, do kterého se zapojilo padesát škol z celé České republiky. Potěšitelné je, že mezi nimi je i naše základní škola. Žáci sedmé třídy tak mají velkou příležitost poznávat velkou rozmanitost rostlin, které rostou v našem nejbližším okolí, netradiční formou. Když přímo nepodlehnou kouzlu badatelsky zaměřeného vzdělávání, určitě je poznávání rostlin po-mocí mobilní aplikace PlantNET bude bavit. Pokud Vás tato strohá informace zaujala, po-dívejte se na samotné stránky uvedeného projektu http://tajnyzivotmesta.cz/.

Informace paní Mgr. Balášové nás zaujala, protože naše studium a zmíněné studium poznávání rostlin mají mnoho společného.
Při studiu využíváme informační a komunikační technologie. Můžeme se velice snadno seznámit s nejrůznějšími oblastmi lidské činnosti, poznání a kultury. Záleží pouze na zájmu a píli (neopomenu si připomenout nutnost zvládnutí čtení s porozuměním).

Shodou náhod máme společné i téma – krásu. My se v tomto akademickém roce seznamujeme s krásným ošacením v průběhu uplynulých let, s proměnami módy. Žáci mají možnost poznat krásu přírody a její velikou rozmanitost.

Přejeme našim mladším studentům, aby měli štěstí při objevu zajímavých lokalit a rostlinných druhů, které budou prezentovány i na mezinárodních stránkách zmíněného projektu

Vilibald Rolínek