Dne 5. 4. 2017 jsme se, společně s paní učitelkou Balášovou, vydaly do Prahy na seminář. Společně
s dalšími účastníky projektu jsme diskutovali o aplikaci Pl@ntNet. Dále nám byly předvedeny další aplikace, které souvisejí s přírodou a jejím zkoumáním. Seznámili jsme se s dalšími účastníky projektu a pokoušeli se pracovat ve skupinách tvořených žáky různých škol. Nejdříve jsme si kladli otázky, co se dá zkoumat na Letné.

Pro vybrané otázky jsme si vytvořili vlastní hypotézy. Abychom si ověřili naše předpoklady, tak jsme se po obědě (měli jsme pizzy nejrůznějších druhů a v libovolném množství), vydali bádat do parku na Letnou.

Například jsme si ověřili platnost naší hypotézy, že nejen u nás, ale i v městském parku roste plicník lékařský. Jeden tým dokonce zkoumal, proč lidé jsou v parku a ne v práci. Zjistili, že někteří mají dovolenou, někteří jsou studenti nebo důchodci a někteří dokonce nemají práci. V určeném čase jsme se sešli u laviček a seznámili ostatní s výsledky práce skupiny. Náš badatelský sraz byl u konce a my jsme se mohly vydat na zpáteční cestu domů. Cestování se Student Agency bylo bez problému a příjemné.
Bety, Saša, Kristýna a Kristýna
žákyně VII. třídy